Styret

2021 - 2022

Styret i A3 Ressurs består av fem medlemmer.

Styrets leder er Tor Arve Monan. E-Post

  • Tor Arve Monan (Styreleder)
  • Finn Håkon Arstad  (Nestleder)
  • Oddvar Omdal
  • Tove Frikstad
  • Odd Arild Aas
  • Øistein Rosen (Ansattes representant)