Vi skal først og fremst gi et tilbud til personer fra Vennesla. For å gjøre en best mulig jobb har vi et tett tverrfaglig samarbeid. NAV, psykiatrisk sykepleier med flere er sentrale medspillere. Tiltakene er godkjent og finansiert av Arbeidsdirektoratet. Vennesla Kommune er forpliktet til å finansiere en viss andel, og står som eneaksjonær og eier av bedriften.