Prosjekter

SMIA

SMIA er A3 sitt prosjekt i Vennesla kulturhus. Der legger vi til rette for utprøving og arbeidstrening innen kafébransjen slik at nødvendig opptrening kan gjennomføres under trygge rammer. Dette skjer i et ordinært miljø, for å styrke potensielle arbeidssøkeres mulighet i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kan man trene språk, yrkesfag og sosiale ferdigheter.